Apie mus

UAB „Optimus auditus“ – tai audito įmonė, teikianti paslaugas įvairiems ūkio

subjektams, individualiai dirbantiems profesionalams bei nepelno

organizacijoms. Lietuvos Respublikos audito įstatymo nustatyta tvarka įmonė yra

įrašyta į audito įmonių sąrašą ir gali verstis audito veikla, Lietuvos auditorių

rūmų išduotas pažymėjimas Nr.001382. Informacija apie audito įmonę yra viešai

skelbiama Lietuvos auditorių rūmų internetiniame puslapyje, adresu: www.lar.lt,

nuoroda - audito įmonės.

Įmonės registracijos ir buveinės adresas: Bijūnų g. 8, Klaipėda.


UAB „Optimus auditus“ auditą atlieka pagal Tarptautinius audito standartus bei

vadovaujantis LR audito įstatymu ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais

auditą bei auditorių darbą.UAB „Optimus auditus“ savo klientams siūlo visą

paslaugų kompleksą pagal individualius kliento poreikius. Su savo klientais

dirbame kaip partneriai ir konsultantai, siekdami savo patirtimi bei žiniomis

padėti jų veikloje.


UAB „Optimus auditus“ prisiima atsakomybę už pateiktų

išvadų teisingumą. Vykdant LR Audito įstatymo reikalavimus audito įmonė yra

apsidraudusi profesinės civilinės atsakomybės draudimu. Mūsų klientams

garantuojama audito darbo kokybė, profesionalus dalykinis bendravimas bei

visiškas konfidencialumas.


Priklausomai nuo audituojamos įmonės dydžio bei audito apimties, auditą atlieka

2 - 5 profesionalių ir patyrusių darbuotojų grupė. Audito įmonės darbuotojai yra

sukaupę nemažą praktinę darbo patirtį apskaitos bei audito srityje, dirbdami su

įvairia veikla užsiimančiomis įmonėmis bei spręsdami joms iškylančias apskaitos

bei mokesčių problemas. Bendrovės darbuotojai nuolatos kelia kvalifikaciją ir

gilina žinias įvairiuose seminaruose bei kursuose, o tai leidžia klientams suteikti

tik aukščiausio lygio paslaugas.


Audito darbo grupei vadovauja auditorė Nijolė Zibalienė, kuriai 1997 metais

suteiktas auditoriaus vardas. Auditorė Nijolė Zibalienė turi daugiau nei 20 metų

ekonominio bei finansinio darbo stažą, yra kelių knygų bendraautorė, paskelbė

keliolika straipsnių finansinės apskaitos ir mokesčių klausimais, dėsto buhalterių

kvalifikacijos kėlimo kursuose.